MIGRÁCIA KANÁLOV

Migrácia aktuálne prebieha na týchto kanáloch: Markíza HD, Jednotka HD, Dvojka HD, Sport 1, CS Film, Film Europe, Kinosvet, AMC. Duálne vysielanie končí 22.1.2018. Po tomto dátume už budú kanály pre službu Antik SAT dostupné len na novej pozícii.

V tabuľkách nižšie nájdete upresnenie pôvodnej a novej pozície kanálov.
AKO NA TO?

AB CRYPTOBOX 700HD

1. Na diaľkovom ovládači od set-top boxu stlačte tlačidlo SHIFT

2. Následne potvrďte voľbu (SHIFT) tlačidlom OK alebo opäť tlačidlom SHIFT


Po tomto potvrdení dôjde k automatickému preladeniu. Uloženie do zoznamu kanálov sa takisto udeje automaticky.


CA MODUL
Manuálne ladenie:
  1. Zmazať migrujúci kanál s doterajšou frekvenciou
  2. Vykonať manuálne ladenie so zadaním novej frekvencie - podľa tabuľky vyššie
  3. Uložiť naladený kanál z novej frekvencie
  4. Nastaviť pozíciu kanála na pôvodnú pozíciu v zozname kanálov

Duálne vysielanie, teda vysielanie týchto kanálov na pôvodnej a aj novej pozícií bude trvať do 22.01.2018. Po tomto dátume už budú kanály pre službu Antik SAT dostupné len na novej pozícii.