MIGRÁCIA KANÁLOV

Vážený zákazník,

Radi by sme Vás touto cestou chceli informovať o prechode 12 základných Slovenských a Českých TV staníc: ČT 24 HD, Prima COOl HD, Prima ZOOM HD, TV Barrandov HD, ČT 2 HD, Doma HD, JOJ Plus HD, TA3 HD, AMC HD, LUX HD, Sport 1 HD, Wau HD z pôvodnej SD na HD verziu.

Aktuálne má po tejto zmene služba Antik SATviac ako 50% kanálov v HD rozlíšení.

S touto zmenou televíznych kanálov v ponuke Antik Satelitnej televízie súvisí aj duálne vysielanie, ktoré bude prebiehať do 06.3.2019. Po tomto dátume už budú televízne kanály dostupné len v novej HD verzii.

Nezabudnite si preto preladiť kanály na svojich zariadeniach.


Táto zmena prebehne nasledovne:

  1. Zákazník s hybridným STB (MINI 3S, NANO 3S) – tieto HD verzie kanálov má dostupné už dnes vďaka automatickej obnove zdrojov.
  2. Zákazník so štandardným STB (AB Cryptobox 700HD/750HD/752HD) a aktuálnym SW v1.14.19972 - tieto HD verzie kanálov má dostupné už dnes vďaka automatickej obnove zdrojov.
  3. Zákazník s CA modulom alebo vlastným STB podporujúcim CONAX – musí si na svojom zariadení (TV/STB) preladiť manuálne tieto kanály podľa tabuľky vyššie.

AKO NA TO?

1. Na diaľkovom ovládači od set-top boxu stlačte tlačidlo SHIFT

2. Následne potvrďte voľbu (SHIFT) tlačidlom OK alebo opäť tlačidlom SHIFT


Po tomto potvrdení dôjde k automatickému preladeniu. Uloženie do zoznamu kanálov sa takisto udeje automaticky.


CA MODUL
Manuálne ladenie
  1. Zmazať migrujúce kanály s doterajšou frekvenciou
  2. Vykonať manuálne ladenie so zadaním novej frekvencie - podľa tabuľky vyššie
  3. Uložiť naladené kanály z novej frekvencie
  4. Nastaviť pozíciu kanálov na pôvodnú pozíciu v zozname kanálov